Workshops för företag

Team Building/ Friskvård med slagverk

En orkester är ett bra exempel på vad det innebär att arbeta i lag. Deltagarna

upplever styrkan i samarbetet, vad varje beståndsdels betydelse för helheten.

Vikten av lyhördhet och den personliga insatsen för att nå ett gemensamt mål.


Varför använder vi trummor?

Att spela slagverk i grupp tros vara en av de äldsta formerna för gemensamt

kulturellt uttryck. Men framför allt är det jätte roligt att spela trummor med sina kollegor.

Varje arbetslag har sin egen rytm

Jag erbjuder en aktivitet vars mål är att skapa medvetenhet om den inre pulsen

som finns i alla grupper och arbetslag. För att underlätta förståelsen av gruppens

inneboende rytm använder vi trummornas grundläggande uttryck.

Vad lyckas vi med

Kursen syftar till att främja gruppens sammanhållning genom att via trummorna

sudda ut gränser mellan medarbetarna, som till exempel hierarkiska skillnader,

ålder, kön, kultur, språk, etc. Målet är att därigenom nå en bättre arbetsmiljö

vilket leder till bättre resultat på sikt.


Trummorna framkallar lycka

Även de mest introverta eller cyniska människor avslutar dagen med ett stort

leende efter trumseminariet. Det är roligt att se på kollegerna kämpa för att få till

det och det är upplyftande att se när de får till det.


Team Building med slagverk är designat så att:

1) Du kan känna rytmen i din organisation

2) Få en ny skärpa i den personliga insatsen

3) Trummorna låter oss uppleva styrkan i samarbetet, samt förbättrar sammanhållningen i gruppen.