I skolan

BRASILIANSKA RYTMER i SKOLAN!

Projektet sträcker sig över tre tillfällen av rytmworkshops med Brasilien i fokus, och en avslutande konsert. Vi är två pedagoger med lång erfarenhet av att jobba med den här typen av kurser för både barn, ungdomar och vuxna, och det brukar vara otroligt uppskattat. Så varför ska ni anlita mig?

  • Detta är ett gyllene tillfälle att närma sig brasiliansk musik.
  • Våra kurser fungerar gruppstärkande och utvecklar både gehör och rytmkänsla. Varje elev bär ansvar för sin egen stämma och är nödvändig för helheten. Detta stärker det musikaliska självförtroendet, att få vara viktig. Samtidigt som man spelar behöver man lyssna på de andra och vara vaken och uppmärksam på signaler från läraren för att gå in eller ut ur ett arrangemang.
  • Det är berikande och viktigt för elever i den svenska skolan att få bredda sina musikaliska ramar och testa något utanför den västerländska musiktraditionen.
  • Det blir snabbt musik, rytmernas olika beståndsdelar är relativt enkla och det går snabbt att få till ett sväng.
  • Samtidigt som en del av stämmorna är enkla finns det även något att bita i även för de mest begåvade trummisar, vi kan lätt utveckla arrangemangen så att det blir utmanande och lärorikt för alla.

 Syfte

Syftet med vårt projekt är eleverna samtidigt som de har kul med rytmerna lär de sig en massa om brasiliansk musik. Eleverna får genom eget musicerande erövra musiken och göra den till sin egen. Kursen ska vara rolig och utveckla elevernas gehör och rytmkänsla, samt deras musikaliska självförtroende. Kursen främjar även en bredd i musikundervisningen som rör sig utanför det de flesta elever vanligtvis lyssnar på och spelar, vilket kan öppna upp för ett bredare musikintresse.

 Mål

När projektet är slutfört, efter de tre tillfällen vi träffats, kan eleverna spela tre svängiga rytmer med tillhörande breaks och arrangemang. De känner igen olika signaler för att starta och stanna, och vet hur de ska svara på dem. De har fått prova på olika trummor och övat sig i att lyssna på varandra och känna in pulsen. Som avslutning arrangerar vi en liten konsert där eleverna får visa upp vad de har lärt sig för skolkamrater och/eller föräldrar. Detta är viktigt för att projektet ska ha ett tydligt mål och avslut, och för att skapa motivation och stolthet över att man lärt sig något. Det här uppspelet kan organiseras på olika sätt beroende på förutsättningar i er skola. Vi kommer överens med läraren om hur vi ska lägga upp det.

 Process

Här följer en kort genomgång av hur kursen kan utformas. Vi ses vid tre tillfällen a två timmar. I varje grupp kan vi vara minst tio och max 20 elever. Vi ledare har med oss trummor så att det räcker till alla.

Tillfälle 1

Första tillfället börjar med att vi i ring gör en gemensam pulsövning utan trummor för att landa i koncentration och gemensam puls. Därefter presenterar vi de olika trummorna, vad de heter och hur man spelar på dem, kort vilken teknik och vad för typ av klubbor man använder, samt hur man hänger på sig dem. Det är viktigt att eleverna har öronproppar med sig eftersom ljudvolymen blir väldigt stark. Vi kommer att gå igenom vissa regler för att det ska fungera, till exempel att inte spela när någon pratar. Eleverna får välja trummor. Vi lär ut en rytm som vi kallar för Sambafunk, som har ett sväng som eleverna känner igen. Vi lär ut sektion för sektion och medan en grupp lär sig, lyssnar de andra. Vi lägger successivt till en signal för start och stopp, samt några enkla arrangemang/breaks. Vid lektionens slut går vi igenom vad vi lärt oss.

Tillfälle 2

Vi börjar med en ny pulsövning utan trummor, samt repeterar vad vi lärt oss förra lektionen. Därefter får eleverna testa en ny trumma, och vi lär ut en ny rytm, Sambareggae. Det går till på samma sätt som förra lektionen.

Tillfälle 3

Ytterligare en pulsövning med kroppen, med anknytning till den rytm vi sedan ska spela. Precis som tillfälle två går vi sedan igenom det vi redan lärt oss. Därefter spelar vi en ny rytm som vi kallar för Afro. Vi avslutar med att ge information om vart de kan vända sig om någon är intresserad av att fortsätta spela. Vi går även igenom information om konserten.

Konserttillfället

Vi börjar med ett genrep och sedan genomför vi en kort konsert så som vi kommit överens med läraren utifrån den enskilda situationen. När projektet är över finns det kvar en fördjupad kunskap om slagverksmusik och i synnerhet brasiliansk sådan. Vår förhoppning är att kursen även lämnar en fin gruppdynamik och ett breddat musikaliskt intresse efter sig.

Utvärdering

Vid det tredje kurstillfället kan eleverna få en blankett där de skriver vad de lärt sig och vad de tyckt om/ inte tyckt om med projektet. Konserten kan också ses som en form av utvärdering där det framgår vad eleverna fått för behållning av kursen. Även läraren som är närvarande kan få fylla i en utvärderingsblankett.