Om Juan Romero

juan1

Juan Romero är slagverkare i flera band. Han arbetar även som pedagog i trumprojektet Sambomba samt har workshops på skolor, festivaler, för företag och där det behövs. Han agerar kapellmästare i slagverksensemblen Yakumbé och Sambomba. Romero komponerar musik till Samomba, Yakumbé och den Nya Alliansen.